Geomembrana PEHD

Geomembrana wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD). Jest odporna na większość związków chemicznych występujących w przyrodzie (np.produkty ropopochodne), nie ulega degradacji biologicznej (odporna na korzenie roślin, grzyby, bakterie).
ZASTOSOWANIE
Do izolacji i uszczelniania:
 • składowisk odpadów komunalnych, miejskich oczyszczalni ścieków oraz zbiorników na gnojowicę;
 • obiektów i budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych (zbiorniki retencyjne, rowy odwadniające, itp) ;
 • obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych
W budownictwie komunikacyjnym do:
 • formowania warstw izolacyjnych zabezpieczających przed zanieczyszczonymi spływami opadowymi z dróg;
 • uszczelnienia zbiorników retencyjnych odparowujących
 • budowy rowów odwadniających, pod warunkiem zapewnienia stateczności warstwy zasypki, przykrywającej geo membranę oraz
 • zabezpieczenia geomembrany przed uniesieniem w wyniku działania wyporu wody, znajdującej się poniżej geomembrany;
 • izolacji wodochronnych elementów budowli mających kontaktów kontakt z gruntem, tj. ścian oporowych, przyczółków, tuneli komunikacyjnych itp.
ZALETY
Brak przesiąkliwości, wodochłonność poniżej 0,5 %, wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna – szczególnie na kwasy i zasady, wysoka trwałość właściwości użytkowych w pełnym okresie użytkowania, duża giętkość, bardzo dobra zgrzewalność, nieszkodliwość dla środowiska naturalnego, różnorodność zastosowań, przystępna cena.

 

Surowce PEHD (polietylen dużej gęstości) – najwyższej jakości
Szerokość 5000 mm ± 4%
Grubość 0,70; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 mm [± 5%]
Rodzaj powierzchni gładka oraz fakturowana (teksturowana)
Temperatura stosowania -40°C do +80°C
Forma handlowa Rolki – standard 270 mb (gr. 0,70), 250 mb (gr. 0,75), 200 mb (gr. 1,0),
150 mb (gr. 1,5), 100 mb (gr. 2,0), 80 mb (gr. 2,5), tj. około 1 tony folii.
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu, Mpa
– wzdłuż
– w poprzek
≥ 27
≥ 27
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %
– wzdłuż
– w poprzek
≥ 700
≥ 700
Przesiąkliwość wody (72 h; 0,4 MPa) bez przesiąkania
Giętkość przy przeginaniu na wałki ośrednicy 5 mm
w temperaturze – 20°C
Bez pękania i pojawiania się rys
Wodochłonność, % ≤ 0,5
Maksymalna siła przy przebiciu, N ≥ 3000 / ≥ 4800 / ≥ 5000

 

 

 

GeomembranaPEHD (2) GeomembranaPEHD GeomembranaPEHDgladka

Folie budowlane

Folie budowlane mają szerokie zastosowanie jako izolacja i ochrona w budownictwie mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowy, indywidualnym, hydrotechnicznym.
ZALETY
 • odporność na przesiąkanie wody
 • łatwość w układaniu (zachowuje elastyczność do temperatury -25°C)
 • duża odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie (także w wysokich temperaturach do +80°C)
 • duża odporność na działanie chemikaliów (szczególnie roztworów kwasów i zasad) duża szerokość po rozłożeniu (do 12m)
Folia Izovil oraz Izovil S przenaczona jest do:
-
ochrony przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg
-
ochrony izolacji wodochronnej wykonanej z papy, folii, masy bitumicznej itp.
-
ochrony przeciwwilgociowej podłóg, posadzek, wylewek (wyłącznie folia o grubości nie mniejszej niż 0,20 mm)
-
wykonania izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach ścian i dachów
-
wykonania izolacji przeciwwilgociowej podziemnych części budowli
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

 

Badanie Izovil Izovil S Metody badań
Grubość [mm] 0,15 – 0,30 [±10%] 0,5 – 0,7 [±0,05] -
Szerokość [m] 4 – 12 [±10%] 6 [±0,10] -
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu [MPa]
- wzdłuż
- w poprzek
≥ 15
≥ 14
≥ 12
≥ 12
PN-EN ISO 527-3:1998
Odporność na rozdzieranie [N/mm]
- wzdłuż
- w poprzek
≥ 70
≥ 50
≥ 80
≥ 70
PN-83/C-89091
Stabilizacja wymiarów w temperaturze +60°C [%]
- wzdłuż
- w poprzek
± 1,0
± 1,0
± 2,5
± 2,5
ZUAT 15/IV.08/2001
Wodochłonność [%] ≤ 1,0 ≤ 0,5 -
Opór dyfuzyjny [m2*h*hPa/g] ≥ 1000 ≥ 1000 ZUAT 15/IV.08/2003
Odporność złączy na ścinanie 1000 1000 -

 

 

 

FoliaBudowlana

na.